FAQ

DU HAR SPØRGSMÅL.

Vi har svarene.

Deltagelse i et møde, et webinar eller en klasse

Vis alle | Skjul alle

Tilbage til toppen

Systemkrav og køb

Vis alle | Skjul alle

Tilbage til toppen

Afhold et online-møde

Vis alle | Skjul alle

Tilbage til toppen

Afhold et webinar

Vis alle | Skjul alle

Tilbage til toppen

Afhold en klasse

Vis alle | Skjul alle

Tilbage til toppen

Sådan bruger du lyd

Vis alle | Skjul alle

Tilbage til toppen

Optagelse og afspilning

Vis alle | Skjul alle

På kontrolpanelet for arrangør klikker du på menuen Se og vælger Optagelse for at åbne panelet for optagelse. Klik på knappen Indstillinger på optagelsespanelet og bekræft, at dine lyd- og videoindstillinger er opsat korrekt. KlikOK for at gemme nye indstillinger. Klik derefter på knappen Start optagelse for at begynde optagelsen.

Klik på Stop optagelse for at pause eller stoppe optagelsen helt. Hvis du klikker på Start optagelse igen, fortsætter optagelsen, og den gemmes i samme fil.

Bemærk: Optagelsen af lyden begynder, når arrangøren klikker på Start optagelse; men optagelsen af skærmen starter ikke, før underviseren begynder at vise sin skærm.
For at optage lyddelen af møderne ved hjælp af telefon- eller VoIP-funktionerne i GoToMeeting, skal der være installeret et lydkort på din computer. (Hvis du kan afspille og høre musik på din computer, har du et lydkort). Lyden, som du og dine deltagere sender over telefonen eller VoIP (ved hjælp af en mikrofon forbundet til din computer), vil så blive optaget automatisk, når du klikker på knappen Start optagelse.
Ja! For at optage lyd ved hjælp af en anden lydtjeneste end de integrerede lydfunktioner i GoToMeeting, skal du have et lydkort og en enhed til optagelse af lyd, såsom en mikrofon. Hvis du optager en telekonference, kan du anbringe mikrofonen ved siden af telefonen eller tilslutte en adapter mellem din telefon og linjeindgangen på din computers lydkort.
Videooptagelse er for øjeblikket ikke muligt med vores HDFaces-funktion. Men du kan stadig optage skærmdelingen og lyddelen under dit møde.
Ja, Mac-brugere kan se møder, som er optaget af PC-brugere, men kun hvis filerne med optagelserne af møderne er blevet konverteret til Windows Media-formatet. Denne indstilling skal foretages af arrangøren, før optagelsen af mødet påbegyndes.
For at en PC-brugers møde-optagelse konverteres til Windows Media Player-formatet, skal mødearrangøren vælgeKonvertér til Windows Media Player-fil i dialogboksen for Optagelsesindstillinger, før mødet optages.

For at få adgang til denne mulighed, skal man højreklikke på systembakke-ikonet GoToMeeting, vælge Indstillinger og dernæst Optagelse. Hvis du har et møde åbent skal du klikke på Fil i toppen af kontrolpanelet, vælgeIndstillinger og derefter Optagelse. Vælg derefter Konverter til Windows Media Player-fil.

GoToMeeting konverterer så optagelsen af mødet til en Windows Media Player-fil efter mødet er slut, for at undgå at computerens hastighed reduceres under mødet.
Optagelser gemmes automatisk til den sti, der specificeres under optagelsesfanen i dine GoToMeeting-indstillinger, når du afslutter eller forlader et møde. Møder, der ikke er planlagt, vil blive navngivet med datoen og tidspunktet plus ordene "Meet Now", hvorimod planlagte møders filnavn vil indeholde mødetemaet. Bemærk, at du kan ændre placeringen, hvor du ønsker at gemme en optagelse, når du har klikket på knappen Optag. Hvis du ikke kan finde din optagelse, skal du kontrollere den sti der angives i ruden "Gem i:" under optagelsesindstillingerne.
Standarddestinationen for optagelser af møder er mappen Mine dokumenter på PC og /Brugere/Dokumenter/Optagelser på Mac. Du kan ændre destinationen, men det skal gøres inden du begynder optagelsen. Vi anbefaler, at den valgte placering har mindst 1,0GB ledig plads til optagelsen.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du afslutte det møde, som du er ved at optage. GoToMeeting gemmer automatisk din fil, og tilføjer datoen og tidspunktet efter det navn, som du gav mødet, da du planlagde det. Improviserede møder vil blive navngivet med datoen og tidspunktet for mødet, efterfulgt af "Meet Now".

Naviger til mappen, som er angivet i feltet Gem i: under fanen Indstillinger optagelse.

Klik på filnavnet for at starte afspilningen.

Maksimer fremviseren for bedste afspilningskvalitet.

*For at se et møde som er optaget i GoToMeeting-formatet, skal du enten have GoToMeeting installeret, eller downloade GoToMeeting-codec'et fra http://www.gotomeeting.com/codec.

**For at se et møde, som er optaget i Windows Media-formatet, bliver du nødt til at vente, indtil konverteringsprocessen er afsluttet. GoToMeeting konverterer optagelsen af mødet til en Windows Media Player-fil efter mødet er slut, for at undgå at computerens hastighed reduceres under mødet.
GoToMeetings optagelse og afspilning af skrivebord giver dig mulighed for at optage og bevare møder præcis sådan som de fandt sted. Du kan bruge din foretrukne redigeringssoftware til at redigere de pågældende filer.
Afhængigt af størrelsen, kan optagelser af møder pakkes og sendes via e-mail eller FTP, eller lægges ud på en hjemmeside. Modtagerne skal have Windows Media 9.0 eller nyere for at se optagelser af møder på en PC. Hvis mødet sendes i GoToMeeting-formatet, skal modtagerne enten have GoToMeeting-softwaren på deres computer eller installere GoToMeeting codec'et fra http://www.gotomeeting.com/codec.

Bemærk: Mac-brugere kan kun se PC-møder, hvis de blev optaget i Windows Media-formatet og skal muligvis klikke på en knap for at installere Windows Media-komponenter til QuickTime, inden visningen.

Tilbage til toppen

Sikkerhed

Vis alle | Skjul alle

Ja, dine online-møder, webinars og træningssessioner er helt private og sikre. Alle vores løsninger omfatter Secure Sockets Layer (SSL) og 128-bit Advanced Encryption Standard (AES) kryptering fra start til slut. Der lagres ingen ukrypterede informationer på vores system.
Vores løsninger bruger HTTP til udgående forbindelser for at muliggøre sessioner med deling af skærm, uden at de blokeres af virksomhedens firewall. I de fleste tilfælde kan arrangører og deltagere oprette forbindelse til Citrix-serverne uden at skulle ændre firewall-indstillingerne.
Nej, hverken arrangører eller deltagere kan modtage eller blive udsat for virus ved at downloade vores software. Vi overvåger konstant vores udviklingsmiljø for virusser og malware, og al vores software, som kan downloades, er digitalt signeret for at forhindre forfalskning fra tredjeparter. Advarselsmeddelelsen som kunder eventuelt ser, når de installerer software, er en standardmeddelelse, der vises af deres browser, hver gang de downloader eksekverbare filer.
Du kan søge på vores webside uden at have aktiveret cookies. Hvis du har behov for at logge ind på en eksisterende konto, skal du dog justere din browsers indstillinger for beskyttelse af oplysninger til at acceptere cookies. Vi bruger primært cookies for at kunne udstyre dig med sikker adgang til din konto.

Tilbage til toppen

Fakturering og annullering

Vis alle | Skjul alle

Tilbage til toppen

Afholdelse af en selvstændig lydkonference

Vis alle | Skjul alle

OpenVoice lydkonference giver dig mulighed for at komme i kontakt med andre når som helst, ved at bruge en selvstændig lydkonference uden reservation med op til 500 deltagere uden assistance fra en telefonist. Vores enkle og intuitive webstyringsfunktioner gør det utroligt nemt at være ordstyrer på lydkonferencer. Du kan starte et konferenceopkald med det samme fra en telefon eller planlægge et til senere på nettet eller vha. Outlook.
Konferenceopkald uden reservation eller ad hoc betyder, at du ikke behøver at planlægge eller reservere brokapacitet til et møde. Som mødearrangør kan du afholde møder 24 timer om dagen, syv dage om ugen, 365 dage om året.
OpenVoice lydkonference:

· Giver dig lavere omkostninger uden skjulte gebyrer, for pålidelig lydkonference i høj kvalitet.

· Giver administratorer fuld kontrol over administration af slutbrugere med provisionering og cost-centre i realtid.

· Indeholder en webgrænseflade, som er nem at bruge, med enkel optagelse og styring af, hvem der taler og af lyden.
Hvis du ønsker at købe OpenVoice lydkonference, har brug for en demo eller oplysninger om priser, eller har spørgsmål til tjenesten, så kontakt salgsafdelingen på 80 88 49 35 eller via et af vores kontorer verden over.
For OpenVoice betaler man pr. minut. Kontakt salgsafdelingen på 80 88 49 35 for at få oplysninger om priser.
Nye telefonnumre i forskellige lande tilføjes hele tiden, efterhånden som kunderne anmoder om det. Hvis du ønsker at benytte tjenesten i et land som for øjeblikket ikke findes på listen, kan du kontakte salgsafdelingen eller din kundechef.
De internationale gratis telefonopkald er kun tilgængelige for udvalgte deltagere i visse lande.

For eksempel kan deltagere i Belgien kun benytte det belgiske internationale grats telefonopkald nummer. Det eller de internationale gratis telefonopkald numre i Belgien, fungerer ikke for deltagere i andre lande.
Man kan starte eller planlægge et konferenceopkald på tre forskellige måder:

Telefon

· Ring til et af telefonnumrene fra det relevante lands liste.

· Indtast PIN-numre til konferencerum og administrator.

· Giv deltagerne telefonnummeret og nummeret på konferencerummet - intet behov for reservationer.


Outlook

· Sørg for at OpenVoice Outlook Plugin er installeret.

· Fra Outlook skal du klikke på knappen Planlæg OpenVoice konference.


Websted

· Log ind og klik på Inviter og planlæg under Mine konferencer.

· Tilføj dine kontakters navne og e-mail-adresser.

· Ring til et af telefonnumrene fra det relevante lands liste.

· Indtast PIN-numre til konferencerum og administrator.
Et Outlook-plugin gør det muligt at planlægge OpenVoice lydkonferencer direkte fra din Outlook-kalender.

For at kunne bruge det, skal du sørge for at OpenVoice Outlook Plugin er installeret. Derefter skal man fra Outlook klikke på knappen Planlæg OpenVoice konference.
Nej. Arrangøren af et konferencerum behøver ikke at være logget ind for at planlægge, gennemføre eller styre en lydkonference. OpenVoice er en konferencetjeneste uden reservation, som giver hver arrangør et fast antal adgangsnumre, et konferencerum og en arrangør-PIN, der kan bruges når som helst. Arrangøren kan vælge at styre et opkald via telefon eller internettet.

Der er dog visse fordele ved at bruge den internetbaserede portal. Der er blandt andet funktioner til styring af lyd, indikation af deltagere der rækker hånden i vejret, forbrugsrapporter og web-baseret planlægning, som gør det nemmere at administrere møderne.
Ja. Arrangører kan aktivere sikkerheds-PIN-funktionen ved at klikke på Ja ved indstillingen "Benyt en sikkerhedskode pr. session, som indstilles af arrangøren". Man kan se fanen Indstillinger når man logger ind som arrangør.
Ja, der findes en opkrævningskode-funktion. Opkrævningskode-funktionen gør det muligt for arrangøren at indtaste et nummer før mødet starter. Arrangøren kan også indstille en standardkode via web-portalen. Dette nummer vil derefter blive vist i forbindelse med faktureringscyklussen til de møder det er forbundet med.


Opkrævningskode-funktionen gør det muligt for virksomheder at bruge og sortere faktureringsdata i forbindelse med opkrævning.
Ja. Arrangøren kan aktivere funktionen Navneopråb på siden Indstillinger, når der logges ind som arrangør.

Arrangøren kan høre hvem der deltager i et konferenceopkald ved at trykke på telefon-kommandoen #3.
Ja, flere arrangører kan være logget ind på et konferenceopkald. Der kan dog kun benyttes én arrangør-PIN og ét konferencerum til at tilslutte sig en konference.

Bemærk: Når flere arrangører slutter sig til mødet med arrangørens konferencerum og PIN, vil de fremstå som arrangører på deltagerlisten.
Foredragsfunktionen slår mikrofonen fra for alle konferencens deltagere bortset fra arrangøren/arrangørerne. Som regel opstår forstyrrende lyde når flere deltagere taler i munden på hinanden eller hvis deres mikrofoner opfanger baggrundsstøj. Når man benytter Foredragstilstand afbrydes mikrofonen for alle deltagere bortset fra værten eller arrangøren, hvorved konferencens lydkvalitet forbedres. Arrangøren kan aktivere denne funktion ved at trykke *8 på sin telefon.

Første gang der trykkes aktiveres foredragstilstand, men deltagerne kan stadig tænde for deres mikrofon.

Hvis man trykker på den igen, aktiveres foredragstilstand og deltagerne kan ikke tænde for deres mikrofon.

Hvis man trykker igen deaktiveres Foredragstilstanden.
Håndsoprækning er en funktion som aktiveres når konferencen er i Foredragstilstand. Den gør værten opmærksom på at en deltager, hvis mikrofon er slået fra, har et spørgsmål og ønsker at få ordet. Deltageren kan aktivere håndsoprækning ved at trykke *9 på sin telefon. Et ikon med en gul hånd vises på arrangørens skærm, og gør opmærksom på at en deltager gerne vil have ordet.
Arrangør-webportalen giver kun en forbrugsoversigt over vedkommendes eget konferencerum.

Ved at navigere til siden Minutforbrug/Forbrugsoversigt kan arrangøren se en liste over forbrugsoplysninger pr. møde for den forløbne måned, tre måneder eller seks måneder.
Nej. Men man skal dog være opmærksom på at den individuelle maksimale opkaldsvarighed afhænger af de forskellige teleselskaber, der transmitterer opkaldet på din telefon. Dette gælder især for dem, der ringer internationalt, da deres opkald muligvis passerer gennem forskellige teleselskaber, før de når OpenVoice-broen. Generelt for betalingsopkald i USA understøtter vores teleselskaber en opkaldsvarighed på minimum seks timer. For gratis opkald i USA understøtter vores teleselskaber opkald med en varighed på minimum ni timer.
Nej. OpenVoice-opkald er uden reservation og kræver ikke en telefonist. Vores webstyringsfunktioner giver dig mulighed for nemt at afholde store konferenceopkald.
Nej. Efter mødet er afsluttet, kan en arrangør downloade optagelsen i MP3-format til sin egen computer og videresende den til mødedeltagerne.
Optagelsen gemmes maksimalt i en periode på op til 365 dage (12 måneder) uden ekstra opkrævning.
Systemet kan optage op til fire timer af et konferenceopkald, også selvom optagelsen ikke er sammenhængende. Arrangøren kan starte og stoppe en optagelse flere gange under et konferenceopkald i løbet af den firetimers periode og stadig generere én optagelsesfil. Efter den periode kan optagelsen dog genstartes med det samme, ved opkald der varer længere end fire timer.
Optagelsen er tilgængelig, når der er gået cirka 30 minutter, efter et konferenceopkald er afsluttet. Det kan dog tage længere tid ved længerevarende optagelser.
Ja, hver optagelse kan tildeles et indholdsbestemt navn.
Som arrangør finder du alle dine optagede konferencer gemt på siden Optagelser. Optagelsen er gemt i MP3-format og kan downloades til din computer.
Ja, det er tilladt, at flere administratorer håndterer hele kontoen eller bestemte grupper.
Ja, en administrator kan bruge alfanumeriske tegn til at tildele en gruppe et navn, såsom afdelingsnavn eller cost-center.
Ændringer under Brugerindstillinger på administrationscenteret påvirkes kun af "ny bruger"-konti, som oprettes efterfølgende. Brugerindstillinger, som ændres på administrationscenteret, påvirker ikke tidligere oprettede arrangørkonti. Du kan dog lave ændringer i indstillingerne for eksisterende arrangørkonti, ved at kontakte din kontoadministrator.
Telefonkommandoer fra arrangørerne er styrefunktioner via telefonens taster, der giver dem mulighed for at administrere konferenceopkaldet.

Telefonkommandoerne er:

*1 Afspil funktionsmenuen

*2 Slå mikrofon-lyden til / fra for en arrangørs linje.

*5 Hør antallet af deltagere.

*6 Lås / lås op for konferencen, så ekstra deltagere ikke kan tilslutte sig.

*7 Start eller stop optagelsen af konferencen.

*8 Foredragstilstand: Slå mikrofonen til eller fra, for alle linjer undtagen foredragsholderens, og aktivér håndsoprækning.

Første gang der trykkes *8 aktiveres foredragstilstand, men deltagerne kan stadig tænde for deres mikrofon.

Hvis man trykker *8 igen, aktiveres foredragstilstand og deltagerne kan ikke tænde for deres mikrofon.

Tredje gang man trykker *8, deaktiveres foredragstilstanden.#1 Biplyd til eller fra, når en deltager kommer ind / forlader.

#2 Tillad, at konferencen fortsætter, efter arrangøreren lægger på.

#3 Navneopråb af deltagere (hvis det er aktiveret)Du kan også se en komplet liste over telefonkommandoer og webstyringsfunktioner ved at logge ind på www.openvoice.com med dine loginoplysninger som arrangør.
*1 Afspil funktionsmenuen.
*2 Slå mikrofon-lyden til eller fra, for din deltagerlinje.
*5 Hør antallet af deltagere.
*9 Ræk din hånd i vejret for at stille et spørgsmål (i foredragstilstand).
For at genoprette din adgangskode:

1. Gå ind på siden Glemt adgangskode?

2. Indtast den e-mail-adresse, som du bruger til at logge ind på din konto med.

3. Klik på Fortsæt for at modtage en e-mail, som indeholder et link til at oprette en ny adgangskode.
For at annullere din konto bedes du kontakte den repræsentant, der administrerer din konto, eller Global kundesupport for assistance på 0800 404 9279 eller direkte opkald til +1 805 617 7017.

Tilbage til toppen