FAQ

DU HAR FRÅGOR.

Vi har svaren.

Att delta i ett möte, webinar eller utbildningstillfälle

Visa alla | Dölj alla

Tillbaka till början

Systemkrav och inköp

Visa alla | Dölj alla

Tillbaka till början

Att hålla ett online-möte

Visa alla | Dölj alla

Tillbaka till början

Att hålla ett webinar

Visa alla | Dölj alla

Tillbaka till början

Att hålla ett utbildningstillfälle

Visa alla | Dölj alla

Tillbaka till början

Att använda ljud

Visa alla | Dölj alla

Tillbaka till början

Inspelning & uppspelning

Visa alla | Dölj alla

Klicka på Vy-menyn på kontrollpanelen för organisatörer och välj Inspelning för att öppna Inspelningsfönstret. Klicka på knappen för Inställningar i Inspelningsfönstret och kontrollera att dina ljud- och videoalternativ är korrekt inställda. Klicka på OK för att spara eventuella ändringar. Klicka sedan på Starta inspelning för att börja spela in.

Klicka på Stoppa inspelning för att pausa eller avsluta inspelningen helt. Om du klickar på Starta inspelning igen kommer inspelningen att fortsätta till samma fil.

Obs! Ljudet börjar spelas in när organisatören klickar på Starta inspelning men skärminspelningen börjar inte förrän presentatören börjar visa sin skärm.
För att spela in ljuddelen av möten som använder GoToMeetings telefon- eller VoIP-funktioner måste du ha ett ljudkort installerat på din dator. (Om du kan höra musik som spelas på din dator har du ett ljudkort.) Det ljud som du och dina deltagare skickar över telefonen eller VoIP (med en mikrofon kopplad till datorn) kommer då att spelas in automatiskt när du klickar på Starta inspelning.
Ja! För att spela in ljud med en annan tjänst än de ljudfunktioner som ingår i GoToMeeting måste du ha ett ljudkort och en ljudinmatningsenhet som till exempel en mikrofon. Om du spelar in en telefonkonferens kan du antingen placera mikrofonen bredvid telefonen eller förse din telefon med en inspelningsadapter och koppla en ingående linje till din dators ljudkort.
Videoinspelning är för närvarande inte tillgängligt med vår HDFaces-funktion. Däremot kan du fortfarande spela in skärmdelningen och ljuddelen av mötet.
Ja, Mac-användare kan titta på möten som spelats in på en PC, men bara om de inspelade filerna har konverterats till Windows Media-format, någonting som organisatören måste specificera innan mötet spelas in.
För att ett möte som spelas in på en PC ska konverteras till Windows Media Player-format måste mötets organisatör välja alternativet Konvertera till Windows Media Player-fil i dialogrutan för inspelningspreferenser innan mötet spelas in.

För att komma åt det här alternativet högerklickar du på GoToMeeting-ikonen i systemfältet, väljer Preferenser och sedan Inspelning. Om mötet redan pågår klickar du på Arkiv högst upp på kontrollpanelen, väljer Preferenser och sedan Inspelning. Välj sedan Konvertera till Windows Media Player-fil.

GoToMeeting konverterar då det inspelade mötet till en Windows Media Player-fil när mötet är slut för att undvika att göra datorn långsammare under mötet.
Inspelningarna sparas automatiskt på den plats som anges på inspelningsfliken i dina preferenser för GoToMeeting när du avslutar eller lämnar mötet. Möten som inte schemalagts namnges med datum och tid plus orden "Möts nu" medan filnamnet för schemalagda möten kommer att innehålla mötets ämne. Observera att det inte går att ändra den plats där inspelningen sparas när du har klickat på Spela in-knappen. Om du inte hittar din inspelning kan du kontrollera vilken plats som anges i rutan "Spara i:" i inspelningspreferenserna.
Den förinställda lagringsplatsen för inspelade möten är mappen Mina dokument på en PC och /Användare/Dokument/Inspelningar på en Mac. Du kan byta plats innan du börjar spela in. Vi rekommenderar att den plats du väljer har minst 1,0 GB fritt utrymme för att inspelningen ska få plats.
Om du inte redan har gjort det avslutar du mötet som du spelar in. GoToMeeting sparar automatiskt din fil med tid och datum angivna efter det namn som du gav mötet när du schemalade det. Spontana möten namnges med datum och tid följt av "Möts nu".

Gå till den mapp som anges i fältet "Spara i" på fliken för inspelningar under preferenser.

Klicka på filnamnet för att spela upp den.

Förstora vyfönstret för optimal uppspelningskvalitet.

*För att titta på ett möte som spelats in i GoToMeeting-formatet måste du antingen ha installerat GoToMeeting eller ladda ner GoToMeetings codec på http://www.gotomeeting.com/codec.

**För att titta på ett möte som spelats in i Windows Media-format måste du vänta till konverteringsprocessen har slutförts. GoToMeeting konverterar det inspelade mötet till en Windows Media Player-fil när mötet är slut för att undvika att göra datorn långsammare under mötet.
GoToMeetings funktion för inspelning och uppspelning låter dig spela in och spara mötena så som de faktiskt var. Du kan välja att redigera filerna med valfri programvara för redigering.
Beroende på storlek kan inspelningarna zippas och skickas via e-post, skickas via FTP eller läggas upp på en webbplats. Mottagarna måste ha Windows Media 9.0 eller högre för att titta på möten som spelats in på en PC. Om mötet skickas i GoToMeeting-formatet måste mottagarna antingen ha installerat GoToMeetings programvara på sin dator eller ladda ner GoToMeetings codec på http://www.gotomeeting.com/codec.

Obs! Mac-användare kan endast titta på möten som spelats in på en PC om dessa har spelats in i Windows Media-format och måste eventuellt klicka på en knapp för att installera Windows Media-komponenter för QuickTime innan de kan öppna filen.

Tillbaka till början

Säkerhet

Visa alla | Dölj alla

Ja, dina online-möten, webinars och utbildningstillfällen är helt privata och säkra. Alla våra lösningar har end-to-end Secure Sockets Layer (SSL) och 128-bitars Advanced Encryption Standard (AES) kryptering. Ingen okrypterad information lagras någonsin i vårt system.
Våra lösningar använder utgående HTTP-anslutningar för att göra det möjligt att dela skärm under sessionerna även om företaget har installerat brandväggar. I de flesta fall kan organisatörer och deltagare koppla upp sig mot Citrix servrar utan att behöva justera brandväggsinställningarna.
Nej, varken organisatörer eller deltagare kan drabbas av eller utsättas för virus när de laddar ner vår programvara. Vi övervakar hela tiden vår utvecklingsmiljö för att se till att det inte finns några virus eller skadlig programvara och all vår programvara som kan laddas ner har försetts med en digital signatur för att förhindra att någon utomstående part manipulerar den. Den varning som våra kunder eventuellt ser när de installerar vår programvara är ett standardmeddelande som skickas av deras webbläsare varje gång de laddar ner en körbar fil.
Du behöver inte tillåta cookies för att besöka vår webbplats. Men om du behöver logga in på ett befintligt konto måste du ändra din webbläsares sekretessinställningar så att den tillåter cookies. Vi använder cookies främst för att ge dig säker åtkomst till ditt konto.

Tillbaka till början

Betalning & uppsägning

Visa alla | Dölj alla

Tillbaka till början

Att hålla en fristående ljudkonferens

Visa alla | Dölj alla

Tillbaka till början