Vi finns här för att hjälpa till

Pålitliga distansarbetsverktyg hjälper er igenom det oväntade.

Tillförlitligt samarbete

Skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna arbeta på distans.

När coronaviruset får globala företag att ompröva policyer och anta rutiner för att hålla medarbetarna säkra finns vi här för att hjälpa till. LogMeIn har länge skapat innovativa produkter som möjliggör distansarbete för människor över hela världen. Du kan räkna med tillförlitlig produktivitet och kommunikation även vid oförutsägbara eller oväntade arbetsförhållanden.

ARBETA VARIFRÅN SOM HELST

Vi har färdiga paket för distansarbete som hjälp.

Coronaviruset har tvingat verksamheter att se över sina policyer för distansarbete. När världen sakta börjar övergå till något som liknar det normala kommer allt fler att vilja fortsätta arbeta heltid på distans. Men den mer dramatiska förändringen blir att allt mer arbete blir platsoberoende.

Vi väntar oss att acceptansen för distansarbete blir större än tidigare. Dagens teknik har gjort att organisationer kan anta policyer som går mot ett mer flexibelt arbete bortom traditionella kontorstider.​

Möts

Håll uppe produktiviteten med omedelbara tillförlitliga personliga samarbeten som du når oavsett varifrån du ansluter dig – skrivbordet, webben eller mobilen.
Six users remote working with GoToMeeting

Håll

Håll effektiva presentationer för distansteam med upp till 2 000 deltagare – perfekt för stormöten eller företagsomfattande tillkännagivanden.
Scheduling a webinar with GoToWebinar

Åtkomst

Kom åt ditt arbete när och var som helst. Kom åt ditt arbetsskrivbord från fjärranslutna slutpunkter med LogMeIns lättanvända lösningar.
LogMeIn remote access for desktop computers

Support

Ge dina slutanvändare en sömlös fjärrsupportupplevelse från vilken dator, mobilenhet eller surfplatta som helst.
Woman using GoToAssist technical support

Säkert

Få en enhetlig överblick och kontroll över varje ingångspunkt till er verksamhet. Ni kan säkerställa att medarbetarna alltid har säker åtkomst samtidigt som ni kan reducera riskerna.

Självbetjäning

Leverera aktuella svar dygnet runt till kunder och medarbetare och lär av deras frågor med en AI-baserad självbetjäningsrobot.
Verktygssats för distansarbete

Allt du behöver för en sömlös övergång till distansarbete.

Stärk er produktivitet med våra fjärråtkomsts- och samarbetsverktyg.

Kontakt

Welcome to GoToMeeting!

Please select your country so we can better serve you.